Malmö Stad

Quiz om jämställdhetsintegrering

Genom ett beslut i kommunfullmäktige 2007 har Malmö stad undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Detta innebär att de har förbundit sig att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv i alla sina verksamheter. Målet är att skapa ett modernt arbetssätt inom Malmö stad där alla behandlas likvärdigt.

Som en del i detta arbete finns en kampanjsajt med en film, Malmö Stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och ett quiz. Även du som inte jobar inom Malmö Stad kan kolla och testa dina kunskaper i ett Gen(i)us Quiz!

Ramverk Drupal
Taggad med #Webblösningar
Kund Malmö Stad
Partner Wonderleap & Eight
Lanserad 05/2014
Besök http://jamstalldhetsquiz.malmo.se/

Portfolio

Visa alla